Σεξεργασία

Σεξεργασία (θηλυκό)

Η αμειβόμενη προσφορά σεξουαλικών υπηρεσιών

Με τον όρο πορνεία ή εργασία του σεξ (μτφρ. του ξενικού όρου sex working) νοείται η παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών με αντάλλαγμα χρήματα ή κάποιου άλλου είδους ανταμοιβή (Harcourt & Donovan 2005). Η εννοιολογική μετάβαση από τον όρο «πορνεία- prostitution» στον όρο «εργασία του σεξ-sex working»έγινε προκειμένου το επάγγελμα αυτό να θεωρηθεί αποδεκτός τρόπος βιοπορισμού και να σταματήσει να στιγματίζεται (Aronowitz 2014). Οι μορφές υπό τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί το Sex Working είναι πολλές και ποικίλες : οι δυο βασικές κατηγορίες είναι η άμεση (direct) και η έμμεση (indirect) ενασχόληση. Στην άμεση εντάσσονται οι οίκοι ανοχής, η εργασία στο «πεζοδρόμιο», τα «παράθυρα» ή «doorway»και η ιδιωτική εργασία ενώ στην έμμεση εντάσσονται το Bondage/Discipline ή BDSM, τα κέντρα μασάζ, το lap dancing και οι ταξιδιωτικοί ψυχαγωγοί/ traveling entertainers (Harcourt & Donovan 2005).

Τα εργαζόμενα άτομα στο σεξ που ζουν στην Ελλάδα ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού ή θρησκείας και καταγωγής δεν αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι πολίτες, καθώς είναι αδύνατο πρακτικά να εκδώσουν νόμιμη άδεια εργασίας και επομένως στερούνται βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων διαβιώντας σε καθεστώς παρανομίας με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της υγείας τους και ελάχιστες δυνατότητες διαφυγής από συνθήκες φτώχειας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Είναι αδύνατο να εκδώσουν άδεια εργασίας γιατί απαγορεύεται; Όχι, δεν απαγορεύεται. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 2734/1999 προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος επ’ αμοιβή εκδιδομένων προσώπων, η άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων όπως και την πρόσληψη υπηρετικού/βοηθητικού προσωπικού. [ΦΕΚ του νόμου 2734/1999]. Όμως, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι τόσο αυστηρές που καθιστούν πρακτικά αδύνατη την έκδοσή τους.

Η λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα εδώ για τις 3 διαφορετικές άδειες: για ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν στο σεξ, για τους χώρους υπηρεσιών σεξ και για τους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό.

Αθήνα
Red Umbrella Athens
Μιχαήλ Βόδα 200, Άγιος Νικόλαος
+306971977971
[email protected]

Θεσσαλονίκη
Red Umbrella Thessaloniki Εγνατίας 112, Θεσσαλονίκη
+302310282284
[email protected]